โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4

อีเมล พิมพ์ PDF
Attachments:
Download this file (1บ่อบาดาล.pdf)1บ่อบาดาล.pdf[ ]172 Kb

โครงการซ่อมสร้างผิวทาง สามแยกทางหลวง3510 ม.4

อีเมล พิมพ์ PDF
Attachments:
Download this file (1ถนน.pdf)1ถนน.pdf[ ]173 Kb

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

อีเมล พิมพ์ PDF


แผนพัฒนาสามปี

พ.ศ.2559-2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี


คลิ๊กอ่านที่นี่

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

หน้า 10 จาก 17


Thanks CloudAccess.net