ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.10

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 15:12 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.1

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 เวลา 14:59 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

Attachments:
Download this file (10463.jpg)10463.jpg[ ]224 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19:19 น.

ประกาศฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2020 เวลา 15:54 น.

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ว่าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ว่าด้วยการบัตรประจำตัวพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563

Attachments:
Download this file (243634.pdf)243634.pdf[ ]927 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2020 เวลา 12:05 น.

หน้า 3 จาก 20


Thanks CloudAccess.net