ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:45 น.

รับสมัครสมาชิกกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 10:48 น.

ประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ ๑ - ๑๑

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.หนองหญ้าปล้อง ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ ๑ - ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

altaltaltalt

altaltaltalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เวลา 15:32 น.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

อีเมล พิมพ์ PDF

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อบต.หนองหญ้าปล้อง ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้านและประชาชนในเขตพื้นที่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายจำลอง แก้วแดง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง ให้เกียรติเป็นประธาน และนางสาวจินตนา เกษรสันติ์ นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง กล่าวรายงานในพิธีเปิด


alt alt  alt alt alt

alt alt alt  alt alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 เวลา 16:00 น.

หน้า 5 จาก 17


Thanks CloudAccess.net