เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกสอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)


อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน

(ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

แบบที่ สถ.ศพด.๓ แบบตอกเสาเข็ม (ครั้งที่ ๒)

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๘

สอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2


อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศยกเลิกก่อสร้าง ศพด.

โครงก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

 คุณพึงพอใจ อบต.หนองหญ้าปล้อง ด้านใด

 

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234