ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
2 รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.หนองหญ้าปล้อง 40
3 ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.หนองหญ้าปล้อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หนองหญ้าปล้อง 54
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 69
5 ประกาศการขยายกำหนดเวลาเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2567 อบต.หนองหญ้าปล้อง 74
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา อบต.หนองหญ้าปล้อง 47
7 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 อบต.หนองหญ้าปล้อง 111
8 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 67
9 ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ อบต.หนองหญ้าปล้อง 65
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.หนองหญ้าปล้อง 63
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.หนองหญ้าปล้อง 62
12 เมาไม่ขับไม่ซ้อนคนดื่ม อบต.หนองหญ้าปล้อง 76
13 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.หนองหญ้าปล้อง 115
14 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.หนองหญ้าปล้อง 706
15 การขอรับบริการถังขยะเฉพาะกรณีผู้ที่เคยรับบริการแล้ว กรณีถังชำรุด อบต.หนองหญ้าปล้อง 120
16 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 204
17 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2566 อบต.หนองหญ้าปล้อง 153
18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ กองสาธารณสุขฯ 102
19 ปภ.แนะ งด-ลด-เลี่ยงไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน อบต.หนองหญ้าปล้อง 386
20 ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 233
21 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 262
22 ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 1275
23 แจ้งเตือนการทดสอบหอเตือนภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 344
24 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 293
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 405
26 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.หนองหญ้าปล้อง 330
27 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 353
28 คู่มือรู้รับ ปรับตัว ลดเสี่ยงอุทกภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 185
29 ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ประจำปี 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 344
30 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 494

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

 



 

 



 





 



 

 


 


.

 



เว็บไซต์ที่น่าสนใจ














QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234