ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 25
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา อบต.หนองหญ้าปล้อง 46
3 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 อบต.หนองหญ้าปล้อง 44
4 การจัดทำฐานข้อมูลตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 26
5 ระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ อบต.หนองหญ้าปล้อง 32
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.หนองหญ้าปล้อง 24
7 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.หนองหญ้าปล้อง 27
8 เมาไม่ขับไม่ซ้อนคนดื่ม อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
9 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.หนองหญ้าปล้อง 75
10 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.หนองหญ้าปล้อง 292
11 การขอรับบริการถังขยะเฉพาะกรณีผู้ที่เคยรับบริการแล้ว กรณีถังชำรุด อบต.หนองหญ้าปล้อง 43
12 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 66
13 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2566 อบต.หนองหญ้าปล้อง 68
14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ กองสาธารณสุขฯ 35
15 ปภ.แนะ งด-ลด-เลี่ยงไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน อบต.หนองหญ้าปล้อง 234
16 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 อบต.หนองหญ้าปล้อง 150
17 ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 152
18 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 173
19 ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 463
20 แจ้งเตือนการทดสอบหอเตือนภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 272
21 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 214
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 326
23 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.หนองหญ้าปล้อง 287
24 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 193
25 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 307
26 คู่มือรู้รับ ปรับตัว ลดเสี่ยงอุทกภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 137
27 ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ประจำปี 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 287
28 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 387
29 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 314
30 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 186

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

 
 

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234