ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสม (สัมภาษณ์) อบต.หนองหญ้าปล้อง 31
2 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 19
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 154
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2566 อบต.หนองหญ้าปล้อง 19
5 ปภ.แนะ งด-ลด-เลี่ยงไม่เสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควัน อบต.หนองหญ้าปล้อง 112
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 อบต.หนองหญ้าปล้อง 109
7 ประกาศ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 106
8 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 102
9 ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 227
10 แจ้งเตือนการทดสอบหอเตือนภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 213
11 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 175
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 284
13 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อบต.หนองหญ้าปล้อง 257
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 120
15 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 275
16 คู่มือรู้รับ ปรับตัว ลดเสี่ยงอุทกภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 105
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดิน ประจำปี 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 258
18 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 297
19 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 231
20 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 120
21 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" อบต.หนองหญ้าปล้อง 229
22 รับสมัครสมาชิกกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท อบต.หนองหญ้าปล้อง 313
23 ประชาสัมพันธ์ “ คู่มือสำหรับประชาชน” อบต.หนองหญ้าปล้อง 156
24 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.หนองหญ้าปล้อง 435
25 แจ้งเตือนกำหนดเสียภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 358

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

 
 

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234