ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 44
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ อบต.หนองหญ้าปล้อง 37
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 30
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
5 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีในปี 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 50
6 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 33
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อบต.หนองหญ้าปล้อง 27
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
9 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 50
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประาณ 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 35
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข็งขันได้ อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
12 เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ อบต.หนองหญ้าปล้อง 34
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 52
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 27
15 ขอความร่วมมือให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อบต.หนองหญ้าปล้อง 30
16 ขอความร่วมมือให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น อบต.หนองหญ้าปล้อง 35
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 37
18 แจ้งเตือนการทดสอบหอเตือนภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 36
19 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 78
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่องไม่มีผู้มาสมัครรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 44
21 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 164
22 ประกาศกรมอุตุฯ เตือนภัยลักษณะอากาศ พายุฤดูร้อน อบต.หนองหญ้าปล้อง 41
23 เตือนภัย วันตรุษจีน อบต.หนองหญ้าปล้อง 39
24 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 64
25 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 69
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 84
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 144
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 119
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 149
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง 131

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234