ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 7
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองหญ้าปล้อง 64
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 43
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 71
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง 54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 46
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองหญ้าปล้อง 99
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 68
11 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) อบต.หนองหญ้าปล้อง 40
12 ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง สังกัด อบต.หนองหญ้าปล้อง กองการศึกษา 168
13 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองหญ้าปล้อง 101
14 มาตรการปรับลดค่าน้ำประปาเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 อบต.หนองหญ้าปล้อง 99
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต. อบต.หนองหญ้าปล้อง 51
16 คำสั่งการมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 26
17 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร อบต.หนองหญ้าปล้อง 177
18 ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาสังคมฯ เพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 63
19 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพ อบต.หนองหญ้าปล้อง 76
20 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" อบต.หนองหญ้าปล้อง 70
21 จดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม 2562 อบต.หนองหญ้าปล้อง 107
22 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.หนองหญ้าปล้อง 455
23 ประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 138
24 ประกาศงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านหนองไผ่ กองคลัง 66
25 ประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 124
26 รับสมัครสมาชิกกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท อบต.หนองหญ้าปล้อง 136
27 จดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคม 2561 อบต.หนองหญ้าปล้อง 80
28 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 156
29 ประชาสัมพันธ์ “ คู่มือสำหรับประชาชน” อบต.หนองหญ้าปล้อง 39
30 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าปล้อง 177

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234