ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา อบต.หนองหญ้าปล้อง 1
2 รับสมัครผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.หนองหญ้าปล้อง 4
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต. อบต.หนองหญ้าปล้อง 1
4 ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร อบต.หนองหญ้าปล้อง 21
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา อบต.หนองหญ้าปล้อง 7
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อบต.หนองหญ้าปล้อง 7
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาสังคมฯ เพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 9
8 ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 16
9 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพ อบต.หนองหญ้าปล้อง 26
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" อบต.หนองหญ้าปล้อง 28
11 จดหมายข่าวฉบับเดือนมีนาคม 2562 อบต.หนองหญ้าปล้อง 44
12 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. อบต.หนองหญ้าปล้อง 146
13 ประกาศก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 70
14 ประกาศงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านหนองไผ่ กองคลัง 33
15 ประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 76
16 รับสมัครสมาชิกกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท อบต.หนองหญ้าปล้อง 83
17 จดหมายข่าวฉบับเดือนธันวาคม 2561 อบต.หนองหญ้าปล้อง 44
18 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 94
19 ประชาสัมพันธ์ “ คู่มือสำหรับประชาชน” อบต.หนองหญ้าปล้อง 7
20 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าปล้อง 114
21 จดหมายข่าว ฉบับเดือนพฤษภาคม2561 อบต.หนองหญ้าปล้อง 129
22 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.หนองหญ้าปล้อง 139
23 โครงการชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองหญ้าปล้อง 99
24 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2560 อบต.หนองหญ้าปล้อง 158
25 แจ้งเตือนกำหนดเสียภาษี อบต.หนองหญ้าปล้อง 168
26 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.หนองหญ้าปล้อง 85
27 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหญ้าปล้อง 95
28 โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงานประจำปี2560 อบต.หนองหญ้าปล้อง 366
29 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 อบต.หนองหญ้าปล้อง 214
30 จดหมายข่าว จัดเก็บรายได้ 249

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net