ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete อบต.หนองหญ้าปล้อง 5
2 ประกาศยกเลิกการประกวดราคา อบต.หนองหญ้าปล้อง 103
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. อบต.หนองหญ้าปล้อง 21
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. กองคลัง 44
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพื่อซ่อมสร้างผิวจราจร อบต.หนองหญ้าปล้อง 55
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 อบต.หนองหญ้าปล้อง 79
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 อบต.หนองหญ้าปล้อง 46
8 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่ง 4 ประตู อบต.หนองหญ้าปล้อง 127
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองหญ้าปล้อง 94
10 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.หนองหญ้าปล้อง 129
11 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.หนองหญ้าปล้อง 176
12 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.4 อบต.หนองหญ้าปล้อง 329
13 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง สามแยกทางหลวง3510 ม.4 อบต.หนองหญ้าปล้อง 262
14 ยกเลิกสอบราคาโครการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 อบต.หนองหญ้าปล้อง 237
15 สอบราคาอาหารกลางวัน ศพด. หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปล้อง 227
16 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 ครั้งที่ 3 อบต.หนองหญ้าปล้อง 230
17 ยกเลิกโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา อบต.หนองหญ้าปล้อง 213
18 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 212
19 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสาริกา อบต.หนองหญ้าปล้อง 236
20 โครงการปรับปรุงและตกแต่งศูนย์แสดงสินค้าฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 214
21 ประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม ครั้งที่ 4 อบต.บางคนที 524
22 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าปล้อง 170
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสาธงและปรับภูมิทัศน์ฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 500
24 สอบราคาโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.11 อบต.หนองหญ้าปล้อง 429
25 ประกาศถนนคอนกรีตรอบอาคารศูนย์แสดงสินค้าฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง 172
26 ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 58 อบต.หนองหญ้าปล้อง 243
27 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.หนองหญ้าปล้อง 316
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านอ่างศิลา อบต.หนองหญ้าปล้อง 272
29 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย อบต.หนองหญ้าปล้อง 274
30 สอบราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. Administrator 321

หน้า 1 จาก 2


Thanks CloudAccess.net