รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 49
2 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 49
3 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 54
4 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 อบต.หนองหญ้าปล้อง 30
5 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 อบต.หนองหญ้าปล้อง 31
6 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 48
7 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 42
8 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสาสมัยที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 50
9 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 อบต.หนองหญ้าปล้อง 43
10 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง มีมติรับรองแล้ว สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 35
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 155
12 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 198
13 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 อบต.หนองหญ้าปล้อง 195
14 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 183
15 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 386
16 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 187
17 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 204
18 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่2) อบต.หนองหญ้าปล้อง 152
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 (ครั้งที่1) อบต.หนองหญ้าปล้อง 161
20 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 142
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 124
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 136
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 อบต.หนองหญ้าปล้อง 135
24 บันทึกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 อบต.หนองหญ้าปล้อง 195

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

  

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234