บุคลากรกองช่าง อบต.หนองหญ้าปล้องนายธรณิศ ณ.จันทร์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายธรณิศ ณ.จันทร์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายทพพร หอมกลิ่น
นายช่างโยธา
นางสาวรัตนา วารีชล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
alt
นายศุภวัฒน์ พุกพัน
พนักงานผลิตน้ำประปาalt


Thanks CloudAccess.net