หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองหญ้าปล้องalt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
alt
น.ส.วัชรินทร์ วัชราศรม
หัวหน้าสำนักปลัด
alt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
alt
นายธรณิศ ณ. จันทร์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
alt
นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นพราหมณ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
alt
นางสาววารดี ปราเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234