หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt

นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

032-494234 ต่อ 105

alt
น.ส.วัชรินทร์ วัชราศรม
หัวหน้าสำนักปลัด
032-494234 ต่อ 106
alt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
032 - 494234 ต่อ 105
alt
นายธรณิศ ณ. จันทร์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
032-494234 ต่อ 120
alt
นางสาวพัชรินทร์ กลิ่นพราหมณ์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
032-494234 ต่อ 121
alt
นางสาววารดี ปราเวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
032-494234 ต่อ 122


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234