สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

alt

นางสุพัตรา วัฒนากร
ประธานสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt

ายสุชาติ นิลนวล
รองประธานสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt

น.ส.ประนอม บุญปลอด
เลขานุการสภา อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt

alt

alt

นายสมชาย สุขอยู่
สมาชิกฯ หมู่ที่ 1
นายสุชาติ นิลนวล
สมาชิกฯ หมู่ที่ 2
นายบัญชา นวลมาตร
สมาชิกฯ หมู่ที่ 3

alt

alt

alt

นายกอบศักดิ์ อุปมา
สมาชิกฯ หมู่ที่ 4
น.ส.ประนอม บุญปลอด
สมาชิกฯ หมู่ที่ 5
นายวิมล ทับทอง
สมาชิกฯ หมู่ที่ 6

alt

alt

alt

นายสุชาติ วังนิล
สมาชิกฯ หมู่ที่ 7
นายมนัฐ โฉมวงษ์
สมาชิกฯ หมู่ที่ 8
นายชลาพนธ์ ศรีทัศน์
สมาชิกฯ หมู่ที่ 9

alt

alt

นายนิพล วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกฯ หมู่ที่ 10
นางสุพัตรา วัฒนากร
สมาชิกฯ หมู่ที่ 11

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

  

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234