คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง




นางสาวจินตนา เกษรสันติ์
นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง

นายเที่ยง สวัสดี
รองนายก อบต.
alt
นายยวน สาลีลา
รองนายก อบต.
alt
นายอติชาติ แย้มบุญมี
เลขานุการนายก อบต.







alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


















เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



































QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง



ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234