คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องนางสาวจินตนา เกษรสันติ์
นายก อบต.หนองหญ้าปล้อง
 

alt
นายเที่ยง สวัสดี
รองนายก อบต.
นายยวน สาลีลา
รองนายก อบต.
alt
-
เลขานุการนายก อบต.alt


Thanks CloudAccess.net