สภาพทางสังคม อบต.หนองหญ้าปล้อง

การศึกษา

     alt โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1  แห่ง
     alt โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  5  แห่ง
     alt ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  3  แห่ง
     alt ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และห้องสมุดประชาชน จำนวน  8  แห่ง
alt


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     alt  วัด/สำนักสงฆ์        11  แห่ง


alt


การสาธารณสุข

     alt  โรงพยาบาลของรัฐ 1  แห่ง
     alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3  แห่ง
     alt  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2  แห่ง
     alt  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
alt

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     alt  สถานีตำรวจ 1  แห่ง
     alt  หมวดมวลชนสัมพันธ์ ตชด. 1  แห่งaltThanks CloudAccess.net