คู่มือประชาชน

alt

คู่มือประชาชน

Attachments:
Download this file (145การแจ้งขุดดิน.pdf)145การแจ้งขุดดิน.pdf[ ]290 Kb
Download this file (148 การแจ้งถมดิน.pdf)148 การแจ้งถมดิน.pdf[ ]333 Kb
Download this file (150การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)150การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]309 Kb
Download this file (156ยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)156ยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]299 Kb
Download this file (157ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)157ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]303 Kb
Download this file (16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]301 Kb
Download this file (17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf)17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf[ ]356 Kb
Download this file (18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf)18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf[ ]311 Kb
Download this file (19การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)19การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]316 Kb
Download this file (206การขอรับบำเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจำ.pdf)206การขอรับบำเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจำ.pdf[ ]292 Kb
Download this file (207การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf)207การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]284 Kb
Download this file (208การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf)208การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.pdf[ ]251 Kb
Download this file (209การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf)209การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.pdf[ ]292 Kb
Download this file (20การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน.pdf)20การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน.pdf[ ]290 Kb
Download this file (210การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ.pdf)210การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]290 Kb
Download this file (211การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf)211การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]289 Kb
Download this file (215การรับชำระภาษีป้าย.pdf)215การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]305 Kb
Download this file (216การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)216การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]300 Kb
Download this file (21การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf)21การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf[ ]348 Kb
Download this file (225การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)225การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]294 Kb
Download this file (22การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf)22การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf[ ]328 Kb
Download this file (23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กม.ต่างประเทศ.pdf)23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กม.ต่างประเทศ.pdf[ ]328 Kb
Download this file (235การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)235การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]295 Kb
Download this file (24การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf)24การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf[ ]319 Kb
Download this file (25การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf)25การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.pdf[ ]349 Kb
Download this file (26การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า.pdf)26การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)กรณีคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า.pdf[ ]349 Kb
Download this file (27การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ.pdf)27การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ.pdf[ ]340 Kb
Download this file (28การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการ บุคลธรรมดา.pdf)28การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการ บุคลธรรมดา.pdf[ ]337 Kb
Download this file (29การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการ กรณีห้างจดทะเบียน.pdf)29การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการ กรณีห้างจดทะเบียน.pdf[ ]352 Kb
Download this file (30การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการกรณีกิจการร่วมค้า.pdf)30การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการกรณีกิจการร่วมค้า.pdf[ ]338 Kb
Download this file (31การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีกม.ต่างประเทศ.pdf)31การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีกม.ต่างประเทศ.pdf[ ]332 Kb
Download this file (32การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา.pdf)32การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) บุคคลธรรมดา.pdf[ ]332 Kb
Download this file (33การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) หจก.จดทะเบียน.pdf)33การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) หจก.จดทะเบียน.pdf[ ]333 Kb
Download this file (34การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กิจการร่วมค้า.pdf)34การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กิจการร่วมค้า.pdf[ ]288 Kb
Download this file (ปกคู่มือสำหรับประชาชน.pdf)ปกคู่มือสำหรับประชาชน.pdf[ ]67 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
 
 
 
 
 


 

 

 

  

  

 


 


.

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.หนองหญ้าปล้อง
 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234