ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

อีเมล พิมพ์ PDF
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มาบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลหนองหญ้าปล้องและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 53 ราย
alt
alt
alt
alt
alt
alt


Thanks CloudAccess.net