คุณพึงพอใจ อบต.หนองหญ้าปล้อง ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
7
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:55 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2019 เวลา 14:50 น.

คุณพึงพอใจ อบต.หนองหญ้าปล้อง ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชนฯ
5 71.4%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
1 14.3%
ด้านสาธารณูปโภค
1 14.3%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
0 0%


Thanks CloudAccess.net