คุณพึงพอใจ อบต.หนองหญ้าปล้อง ด้านใด

จำนวนผู้ลงคะแนน:
8
ลงคะแนนครั้งแรก:
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:55 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2020 เวลา 08:28 น.

คุณพึงพอใจ อบต.หนองหญ้าปล้อง ด้านใด

Hits Percent Graph
ด้านบริการประชาชนฯ
6 75%
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
1 12.5%
ด้านสาธารณูปโภค
1 12.5%
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
0 0%


Thanks CloudAccess.net