บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองหญ้าปล้อง

alt
นายธีรภาพ หวังจิตต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
alt
น.ส.วัชรินทร์ วัชราศรม
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.กิรณา แดนเมือง
นักพัฒนาชุมชน
alt
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
alt
นายวรวิช ปานแสงเพ็ชร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
alt alt
น.ส.รักษ์ศิริ ชูเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.จุฑามาศ เทียนเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.สุนันทา ล้อมสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสนั่น เย็นตั้ง
พนักงานขับรถยนต์
alt
alt
นายจิระพงศ์ ทองเอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบ
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบ
alt
นางศิริพร วงศ์สวัสดิ์
แม่บ้าน
นายประภัทร์ ชื่นกมล
ภารโรง
alt
- ว่าง -
คนงานทั่วไป

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.หนองหญ้าปล้องลิขสิทธิ์ © 2557-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3249-4234