ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพ

อีเมล พิมพ์ PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต. หนองหญ้าปล้อง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ศพอ. พระประแดง)
เปิดรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้พิการที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาชุมชน อบต. หนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ 0 3249 4234 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ


Thanks CloudAccess.net